Uppsala läns 4H
  
 
 »   Uppsala 4H
 »   Nyheter
 »   Klubbar
 »   Gårdar
 »     Gränby gård
 »     Årsta gård
 »     Skokloster gård
 »     Bäcksäter gård
 »   Läger
 »     Dagläger
 »     Läger på lantgård
 »     Friluftsläger
 »     EDA-kollo
 »     Matskolor
 »     Riksläger
 »   Djurhagar
 »   Bilder
 »   Styrelse
 »   Kontakt
 »   Länkar
 »   Startsidan
 »   Besöksräknare
 »   Om hemsidan

 »   Admin
  

Läger 


 

Uppsala län byter hemsida!

Vi har nu fått en ny hemsida, där all information och lägeranmälningar med mera läggs upp. Vår leverantör har ännu inte lyckats göra en automatisk länk, så klicka här så kommer du till: www.4h.se/Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala 4H har en lång tradition av att ordna läger för barn, och många kommer från Stockholm, Gävle eller Västerås för att vara med. Sedan 50 år tillbaka bjuder vi in till läger av alla typer, vi har något som passar alla! Runt lägren samarbetar vi med Studiefrämjandet, SLU, Malma gård och Eda Naturskola.

  •  

 

 

Bestämmelser för lägerverksamhet

Betalning

Anmälan blir bindande först sedan avgiften erlagts. Av deltagaravgiften utgör viss del medlemskap till Riksförbundet Sveriges 4H.

Försäkring

I medlemsavgiften ingår försäkringsskydd för olycksfall.

Avbeställning

1. Vid avbeställning minst 30 dagar före lägrets början återbetalas 80% av avgiften. Återbetalning sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

2. Avbeställes lägervistelsen senare än ovan angivits, men minst 14 dagar före lägrets början, återbetalas 70% av avgiften. Återbetalningen sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

3.Avbeställes lägervistelsen senare än 14 dagar före lägrets början återbetalas endast 50 % av avgiften. 

4. Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att deltaga i lägret under anmäld tid, återbetalas 80% av avgiften.

5. Vid avbeställning gäller dock - oberoende av tidpunkt - att lägerplatsen kan överlåtas till annan person, varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denna sänt in ny anmälan till lägerarrangören.

Avbruten lägervistelse

1. Avbryter deltagare lägervistelsen återbetalas 20 procent av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag (gäller ej om punkten nedan trätt i kraft). Gällande dagskostnad = Lägeravgiften dividerat med antalet lägerdagar.

2. Måste deltagaren skiljas från lägret på grund av grov olydnad eller brott mot ordningsreglerna, sedan minst två tillsägelser skett, återbetalas icke någon del av erlagd avgift.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som gör att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas gällande dagskostnad för de dagar som ej arrangerats.

Alla ovan nämnda återbetalningar sker utan någon som helst ränta.

 

 

Logo

 Nyheter

  • Höstlov!
Nu är hösten här med ...
(2016-10-13)Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen